Skippergården

Skippergården Nordby

Restaurering af bindingsværk. Gården er fredet og arbejdet er udført i samarbejde med arkitekt Nik. Hyllestad, tegnestuen LANDHUS og slots og kulturarv styrelsen.